Uma shankar Pandey Aug 10, 2022

संकटष्टनाशनं गणेशस्त्रोत्रम् =0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= --------------------------------------------- 🌺🌻🌺🌻🌺🌻🌺🌻🌺🌻🌺🌻🌺🌻🌺🌻🌺🌻🌺🌻🌺🌻🌺🌻🌺🌻🌺🌻🌺🌻प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रम् बिनायकम्। भक्तावासं स्मेन्नित्यमायुः कामार्थसिध्दये।। 1।। प्रथमम् वक्रतुण्डं च एकदन्तम् द्वितीयकम्। तृतीयं कृष्णपिंग्डाःक्षम् गजवक्त्रम् चतुर्थकम्।। 2।। लम्बोदरम् पंचमम् च षष्टंबिकटमेव च। सप्तमम् विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टकम्।। 3।। नवमं भालचन्द्रम् च दशमम् तु विनायकम्। एकादशम् गणपतिम् द्वादशम् तु गजाननम्।। 4।। द्वादशैतानि नामानि त्रिसंन्ध़यं यः पठेन्नरः। न च् बिघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धि करम् प्रभो।। 5।। विद्यार्थी लभते बिद्यां धनार्थी लभते धनं। पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम्।। 6।। जपेतिगणपति स्त्रोत्रम् षडभिर्माषै फलम् लभेति। संवत्सरेण सिध्दिः च लभते नात्र संशयः।। 7।। अष्टानाम् ब्राह्रमणानां च लिखित्वा यः समर्पयेति। तस्यविद्या भवेत्सर्वा गणेशस्य प्रसादतः।। 8।। इति श्री नारदपुराणे संकटष्टनाशनं गणेशस्त्रोत्रम् सम्पूर्णम् 🌻🍒🌻🍒🌻🍒🌻🍒🌻🍒🌻🍒🌻🍒🌻🍒🌻🍒🌻🍒🌻🍒🌻🍒🌻🍒🌻🍒🌻🍒 🕉गं गणपतये नमः 🍒🌻🍒🌻🍒सुप्रभात बन्दन 🍒🌻🍒🌻🍒🌻🍒🌻🍒🌻🍒🌻🍒🌻🍒🌻🍒🌻🍒🌻🍒

+27 प्रतिक्रिया 10 कॉमेंट्स • 94 शेयर