శుభోదయం

*🌹. శుభ శుక్రవారం మిత్రులందరికీ 🌹* *భృగు వాసరే, 03, డిసెంబర్‌ 2021* *మీకు ఈ రోజు అంతా కాలం అనుకూలించాలి అని కోరుకుంటూ* *ప్రసాద్ భరద్వాజ* *🍀. కార్తీక మాసం 29వ రోజు 🍀* *నిషిద్ధములు :- పగటి ఆహారం* *దానములు :- శివలింగం, వీభూది పండు, దక్షిణ, బంగారం* *పూజించాల్సిన దైవము :- శివుడు (మృత్యుంజయుడు)* *జపించాల్సిన మంత్రము :* *ఓంత్రియంబకం యజామహే సుగంధం పుష్టివర్ధనం,* *ఉర్వారుకమివ బంధనాన్తృత్యో ర్ముక్షీయ మామృతాత్* *ఫలితము :- అకాలమృత్యుహరణం, ఆయుర్వృద్ధి, ఆరోగ్యం, ఐశ్వర్యం.* 🌻 🌻 🌻 🌻 🌻 విక్రమ సంవత్సరం: 2078 ఆనంద శఖ సంవత్సరం: 1943 ప్లవ, దక్షిణాయణం, శరద్‌ ఋతువు, కార్తీక మాసం తిథి: కృష్ణ చతుర్దశి 16:57:06 వరకు తదుపరి అమావాశ్య నక్షత్రం: విశాఖ 13:45:40 వరకు తదుపరి అనూరాధ యోగం: అతిగంధ్ 12:56:56 వరకు తదుపరి సుకర్మ కరణం: విష్టి 06:43:35 వరకు వర్జ్యం: 17:15:30 - 18:39:42 దుర్ముహూర్తం: 08:44:58 - 09:29:35 మరియు 12:28:05 - 13:12:42 రాహు కాలం: 10:42:06 - 12:05:46 గుళిక కాలం: 07:54:46 - 09:18:26 యమ గండం: 14:53:06 - 16:16:46 అభిజిత్ ముహూర్తం: 11:43 - 12:27 అమృత కాలం: 05:57:08 - 07:22:12 మరియు 25:40:42 - 27:04:54 సూర్యోదయం: 06:31:06 సూర్యాస్తమయం: 17:40:27 వైదిక సూర్యోదయం: 06:34:56 వైదిక సూర్యాస్తమయం: 17:36:35 చంద్రోదయం: 05:10:58 చంద్రాస్తమయం: 16:48:27 సూర్య సంచార రాశి: వృశ్చికం చంద్ర సంచార రాశి: తుల మతంగ యోగం - అశ్వ లాభం 13:45:40 వరకు తదుపరి రాక్షస యోగం - మిత్ర కలహం పండుగలు : లేదు 🌻 🌻 🌻 🌻 🌻 *🍀. నిత్య ప్రార్థన 🍀* *వక్రతుండ మహాకాయ సూర్యకోటి సమప్రభ* *నిర్విఘ్నంకురుమేదేవ సర్వకార్యేషు సర్వదా* *యశివ నామ రూపాభ్యాం యాదేవీ సర్వ మంగళా* *తయో సంస్మరణాత్పుంసాం సర్వతో జయ మంగళం* *తదేవ లగ్నం సుదినం తదేవ తారాబలం చంద్రబలం తదేవ* *విద్యాబలం దైవబలం తదేవ లక్ష్మీపతే తేంఘ్రి యుగం స్మరామి.* 🌹🌹🌹🌹🌹 #పంచాగముPanchangam Join and Share 🌹. చైతన్య విజ్ఞానం Spiritual wisdom FB Telegram groups 🌹 https://t.me/ChaitanyaVijnanam https://t.me/Spiritual_Wisdom www.facebook.com/groups/chaitanyavijnanam/ https://dailybhakthimessages.blogspot.com

+5 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 0 शेयर

+6 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 4 शेयर

+5 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 5 शेयर

+5 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 4 शेयर