शिवरायांची

*दोस्त वेडेच असतात !!* केंव्हाही येतात केंव्हाही जातात मनाची दारं उघडीचं टाकतात आपल्या सुखात खळखळून हसतात आपल्या दुःखात पिळवटून रडतात. *दोस्त वेडेच असतात...!* जवळची नातीसुद्धा परकी होतात दिलं, घेतलं हिशाोबातअडकतात तिथं हेच सावरायलाच असतात सावरलंकी अलगद बाजुलाही सरकतात. *दोस्त वेडेच असतात...!* रक्ताच्या नात्याचे नसतात अग्निसमक्ष जोडलेले नसतात एखाद्या अवचित हळव्या क्षणी अद्वैत साधून मनात शिरतात. *दोस्त वेडेच असतात...!* सारे माझे तयांना ठाऊक असते सारे तयांचे मला ठाऊक असते कोठे काय बोलायचे उमजलेले असते काय ओठांच्या आत हवे माहित असते. *दोस्त वेडेच असतात...!* बालपणीचे निरागस बंध तारुण्यातील उनमत्त गंध प्रौढपणीचा समजदार संग अवघे आयुष्य माझे रंगारंग. *दोस्त वेडेच असतात...!* दोस्ती खरंच अशी अनमोल असते. प्रत्येक जीवाने अनुभवायाचीअसते. पण खुळ्या सोनेरी उन्हासारखी आयुष्यात दोस्ती जुळावी लागते. *दोस्त वेडेच असतात...!* असे दोस्त आणि दोस्ती कोठेही विकत मिळत नाही, तेंव्हा आपल्या जवळच्या दोस्तांना जपा. *दोस्त वेडेच असतात...!* ✌🏻 *खास आपल्या दोस्तांच्या ग्रुपसाठी* ✌🏻

+7 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 45 शेयर