अभंग_चिंतन_वारी...

+2 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 2 शेयर
Vinod from India. Nov 27, 2021

+3 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 4 शेयर

*🌹🙏 जय हरी विठ्ठल🙏🌹* *चारी वेद जयासाठी!* *त्याचे नाम धरा कंठी!!* *न करी आणिक साधन!* *कष्टसी का वयांविण!!* *अठरा पुराणांचे पोटी!* *नामाविण नाही गोठी!!* *गीता जेणे उपदेशिली!* *तेही विटे- वरी माऊली!!* *तुका म्हणे सार धरी!* *वाचे हरिनाम उच्चारी!!* *🌹🙏विठ्ठल विठ्ठल🙏🌹* *चार वेद ज्याचे वर्णन करतात त्या श्रीहरीचे प्रेमस्वरूप नाम कंठात धारण कर.* *नाम हे सोपे साधन आहे. नामासारखे सोपे साधन सोडून इतर अवघड साधना करून, कष्ट का बरे करून घेतोस?* *अठरापुराणांच्या मध्ये नामावाचून दुसरी महत्वाची गोष्ट दिसत नाही.* *ज्या श्रीकृष्णाने अर्जुनाला गीतेचा अनमोल उपदेश केला, तोच श्रीकृष्ण पंढरपुरात विठ्ठल माऊलीच्या रुपात विटेवर उभा आहे.* *तुकाराम महाराज म्हणतात,यासाठी साररूप असे जे श्रीहरीचे मंगलमय,कल्याणकारी नाम तू वाचेने उच्चारित जा.* *🌹🙏विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल🌹🙏🌹🙏🌹🙏🌹*

+7 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 24 शेयर