ఓమ్ శ్రీ సీతామనోభిరామశ్రీరామ నమో నమః

ఓమ్ శ్రీ సీతామనోభిరామశ్రీరామ నమో నమః

+4 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 21 शेयर
Tadanki Subbarao Jun 28, 2022

+6 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 3 शेयर
Kondapaturi Jayadev Jun 27, 2022

+3 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 2 शेयर
Kondapaturi Jayadev Jun 27, 2022

+3 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 1 शेयर
Eswar Tanikella Jun 27, 2022

+3 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 1 शेयर
Kondapaturi Jayadev Jun 27, 2022

+3 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 0 शेयर
jagadish Jun 28, 2022

+5 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 1 शेयर
lakshmi Jun 28, 2022

+5 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 6 शेयर

+5 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 17 शेयर
Kondapaturi Jayadev Jun 27, 2022

+5 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 6 शेयर
lakshmi Jun 27, 2022

+5 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 5 शेयर

भारत का एकमात्र धार्मिक सोशल नेटवर्क

Rate mymandir on the Play Store
5000 से भी ज़्यादा 5 स्टार रेटिंग
डेली-दर्शन, भजन, धार्मिक फ़ोटो और वीडियो * अपने त्योहारों और मंदिरों की फ़ोटो शेयर करें * पसंद के पोस्ट ऑफ़्लाइन सेव करें
सिर्फ़ 4.5MB